Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsadministrationen

SLU:s administration fördelas på ett antal avdelningar. 


Det finns 4 sidor som är taggade med Universitetsadministrationen:

lindar

Studenternas kårhus på Ultuna har drabbats av problematiska sättningar. Enligt undersökningar beror sättningarna på de två lindarna som står vid husets norra fasad. Det är för dyrt och svårt att

Informationsmöte om Campusplan Ultuna

marten.granert@slu.se Arbetsgruppen som tar fram campusplanen för Ultuna bjuder nu in alla medarbetare och studenter till ett informationsmöte. Det hålls i Loftets hörsal den 16 november med början

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

cykeltävlingar

Upsala cykelklubb arrangerar SM-tävlingar under midsommarveckan 21–26 juni. Cyklisterna kommer att passera genom Ultuna under dessa dagar. Detta meddelar Akademiska Hus. Bansträckning finns att se på

Loading…