Hoppa till huvudinnehåll

Regelverk

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har med SLU:s regelverk att göra.


Det finns 6 sidor som är taggade med Regelverk:

UKÄutvärdering

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att

Divestering

SLU:s styrelse fattade på torsdagen beslut om divestering från fossil energi av SLU:s anknutna stiftelsers fondinnehav. Divestering betyder motsatsen till investering och rent konkret innebär det att

miljöcert

Under många år har SLU bedrivit ett aktivt miljöarbete som nu har resulterat i att alla delar av SLU – alla verksamhetsorter, alla institutioner, administrationen med mera – nu är certifierade mot

Ny SLU-strategi för 2017-2020

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet fastställde på torsdagen den nya strategin för universitetets arbete under 2017–2020. SLU:s strategi för 2017–2020 tar sin utgångspunkt i SLU:s

Forskarutbildningen granskad

SLU:s internrevisorer har på styrelsens uppdrag granskat universitetets forskarutbildning. Den sammanfattade bedömningen är, att forskarutbildningen bedrivs ändamålsenligt och säkert. Ett antal

Kårstatus beviljad för sju

SLU:s styrelse beslutade vid dagens sammanträde att bevilja sju studentkårer vid SLU kårstatus enligt Högskolelagen. De sju är: Ultuna studentkår Veterinärmedicinska föreningen Alnarps studentkår

Loading…