19 dec
10 apr

Norköping & digitalt

Återskapad plats – en lund i Lunden

evenemang |

SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör – design till designtävlingen 2024 för att skapa en innovativ, funktionell och hållbar koppling mellan askgravlunden och det nyrenoverade krematoriet i Norrköping.

För fjärde gången i rad har årets studentdesigntävling en platsbunden tävling: Krematorielunden i Norrköping.

Krematorielundens kyrkogård ligger i centrala Norrköpings sydvästliga utkant. Kyrkogården omgärdar Norrköpings krematorium som byggdes 1938 och som utgör en kulturhistoriskt viktig byggnad i tydlig funktionalistisk stil. Byggnaden är ett verk av den kände norrköpingsarkitekten Kurt von Schmalensee. Krematoriet genomgick en utbyggnad samt renovering under 2021–2022 där bland annat flera ursprungliga detaljer återskapades enligt 1930-talets modernistiska stilideal.

Årets tema fokuserar på utformningen av en ny askgravlund i anslutning till det nyrenoverade Norrköpings krematorium och dess utbyggnad, samt återanvändning av stenmaterial i form av gravstenar och andra gravsanordningar. Den oanvända ytan som avses för tävlingen kallas Lunden.

Vi uppmanar er att låta er kreativitet flöda och skapa en design som inte bara hedrar minnet av de avlidna, utan också skapar en fridfull och harmonisk miljö för de som besöker platsen. Vi ser fram emot era inspirerande bidrag till denna designtävling. Lycka till!

Fakta

Tid: 2023-12-19 14:00 - 2024-04-10 23:55
Ort: Norköping & digitalt
Arrangör: SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund
Mer information:

Inbjudan, material och mer information finns på Canvas!