25 jan

Webinar on Zoom

Tvärvetenskap i praktiken – framgångsfaktorer och problem

evenemang | seminarier, workshops |
Foto på Erland Mårald

Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Erland Mårald, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, att prata om framgångfaktorer och problem när man jobbar tvärvetenskapligt.

Lunchseminarierna ges i anslutning till Interdisciplinary Academy (IDA), en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2023-01-25 12:10 - 12:55
Ort: Webinar on Zoom
Arrangör: SLU Future Food