31 aug

Webinar on Zoom

SLU+50 – En hälsosam planet för alla

evenemang | seminarier, workshops |
Sprucken jord med rapsblomma

”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity." Vad kan SLU bidra med i ljuset av Stockholm+50-konferensen? Välkommen till det tredje interna klimatsamtalet vid SLU som tar Stockholm+50 som utgångspunkt för diskussionerna.

”It’s time for bold choices. It’s time for urgent action. It’s time for a better future on a healthy planet.” Det är budskapet från FN-mötet Stockholm+50 som Sverige var värd för i juni 2022 tillsammans med Kenya. Stockholm+50 uppmärksammade 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972, och skulle bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

SLU+50 är ett webbinarium inom SLU:s serie ”Climate Conversations” som tar avstamp i de klimatrelaterade frågorna vid Stockholm+50. Hur kan SLU kan bidra till att snabba på genomförandet av de åtaganden som gjorts inom ramen för till exempel Paris-avtalet och Agenda 2030?

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2022-08-31 09:00 - 10:30
Ort: Webinar on Zoom
Arrangör: SLU Future Food, SLU One Health, SLU Urban Futures, SLU Future Forests och SLU Global