1 mar
31 mar

SLU

MFS ansökningsomgång vt22

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium. Stipendierna under ansökningsomgången 1-31 mars 2022 avser fältstudier under hösten 2022 eller våren 2023.

Om stipendiet

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på 27 000 kronor till dig som pluggar på grund- och avancerad nivå och som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland.

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Ansökningsomgång VT 2022

Ansökan öppnar 1 mars 2022. Deadline för ansökan är 31 mars 2022. 

Läs mer om MFS >>

Ansök här för MFS >>

Fakta

Tid: 2022-03-01 - 2022-03-31
Ort: SLU

Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se