Vad är MFS

Senast ändrad: 22 oktober 2021

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på SEK 27 000. MFS riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland.

MFS kan utföras enskilt eller i par och i undantagsfall av tre studenter. Som deltagare i MFS-programmet har du en handledare på SLU och en kontaktperson i värdlandet.

Syfte och mål

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Vem kan söka?

Tanken med din MFS-studie är att samla material till ditt examensarbete på grund- eller avancerad nivå.

För att vara behörig att ansöka om MFS så:

  • Ska du ha tagit 150 högskolepoäng vid utresan och inte ha påbörjat forskarutbildning.
  • Ska du vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd (PUT). Studenter från övriga Norden ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år för att kunna beviljas MFS-stipendium.
  • Ska du ha goda kunskaper i engelska och i svenska. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande.
  • Ska du vara registrerad i Ladok vid högskola/universitet vid ansökningstillfället och under tiden som MFS-studien pågår.

Länkar och dokument


Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se