5 okt

Webinar on Zoom

Reflektioner kring tvärvetenskaplig forskning med exempel från livsmedelsforskning

evenemang | seminarier, workshops |
Glidflyg

Välkommen till det andra delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Håkan Jönsson, gästprofessor vid Institutionen för människa och samhälle, SLU, att reflektera kring tvärvetenskaplig forskning utifrån exempel från livsmedelsforskning.

Lunchseminarierna ges i anslutning till Interdisciplinary Academy (IDA), en ny tvärvetenskaplig satsning vid SLU. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och intresset för tvärvetenskapligt forskningsarbete vid SLU, stärka förmågan hos SLU:s forskare att bearbeta forskningsfrågor ur ett tvär- och mångdisciplinärt perspektiv och underlätta för samarbeten mellan olika institutioner.

Evenemanget kommer att hållas på engelska. Mer information och anmälan sker på den engelska sidan.

Läs mer om Håkan Jönsson: "Ny gästprofessor kopplar ihop stad och land genom mat och kultur"

Inspelning av webbinariet

Här kan du se inspelningen av webbinariet.

Fakta

Tid: 2022-10-05 12:10 - 12:55
Ort: Webinar on Zoom
Arrangör: SLU Future Food