Utlysningar

Har du ett studieprojekt som handlar om träd i staden?

Publicerad: 09 februari 2024

Vet du att det finns stipendium att söka som kan hjälpa dig med ditt projekt – om du exempelvis behöver medel till att samla in data, förmedling av dina resultat eller till resor?

Ansökan senast: 2024-10-01
Finansiär: Nordisk fond för stadsträd


Kontaktinformation

Johanna Deak Sjöman
Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Telefon: +4640415127
E-post: johanna.deak.sjoman@slu.se