Skogsmästarprogrammet

Publicerad: 16 oktober 2019
skogsmastare_600x600.png

Den här sidan är för dig som är student på skogsmästarprogrammet. Här hittar du viktiga dokument och information som rör programmet.

  

 

 

Välkomstbrev 2019

Grattis till din plats på skogsmästarprogrammet! Vi ser fram mot att möta dig som student, vid SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, efter sommaren.

Kursstarten äger rum måndagen den 2:a september kl. 10.00 , i Skinnskatteberg, Sal A på nedre botten i Herrgårdsbyggnaden vid Skogsmästarskolan. Du behöver ha med dig giltig legitimation till uppropet.

Den första terminen läser du två kurser; den första kursen Skogen, marken, maskinen 15 hp följs av kursen Skogens värdekedja 15 hp. Dessa kurser introducerar hur skog och skogsbruk samspelar med växtplatsens förutsättningar och ger en förståelse för skogens olika värden. Kurserna tar även upp och tränar färdigheter i informationskompetens av olika slag.

Under de två första åren kommer du att läsa kurser vid campus Skinnskatteberg. Vi hoppas att du efter dessa två år har hittat just dina intresseområden, inom vilka du sedan fördjupar dig under ditt tredje år. Om du vill se i vilken ordning du läser de obligatoriska kurserna under de inledande åren, så hittar du den informationen i ramschemat.

På studentwebben och sidan Ny student hittar du all information som du troligtvis behöver som ny student vid SLU. Om du vill veta mer om skogsmästarprogrammet så hittar du det på programsidan på studentwebben.  

Under många kurser kommer du att vistas mycket utomhus i skogen. Redan under de första veckorna börjar fältstudierna och då behöver du bra kläder för aktiviteter utomhus. Information om den inledande kursen Skogen, marken, maskinen  15 hp hittar du på kurshemsidan. Kontaktuppgifter till kursledare för kursen hittar du också där. 

Om du redan nu vill börja förbereda dig i matematik finns det kompendium, som vi börjar med under höstterminen.

Tänk på att om du söker studiemedel från CSN skall du ansöka för hela det kommande läsåret och inte enbart för den första terminen.

Någon lunchrestaurang finns inte på campusområdet men dock inom promenadavstånd.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Institutionskansli: Gina Parkatti tel: 0222 – 349 79 
epost:  gina.parkatti@slu.se

Programstudierektor: Börje Börjesson tel: 076 – 58 61 775
epost: borje.borjesson@slu.se

Studentkårsordförande: Moa Hermansson tel: 073 – 094 66 22
epost: sms_ord@stud.slu.se

Varmt välkommen till SLU och skogsmästarprogrammet!

Ola Lindroos, vice dekan och Börje Börjesson, programstudierektor

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum.

Självständiga arbeten (examensarbete) från hösten 2018

Från och med höstterminen 2018 gäller nya riktlinjer för självständiga arbeten (kallas ibland för examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU. Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan yrkesutbildningar ha programspecifika tillägg.

I samband med de central förändringarna görs även en del justeringar på skogsvetenskapliga fakulteten. Instruktioner, riktlinjer, registreringsblankett, arbetsplan och vidare länkar för det självständiga arbetet för skogliga utbildningar finns i kompendiet Instruktioner för självständiga arbeten. Dessa gäller för alla självständiga arbeten som startar från och med höstterminen 2018.

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare:

 • Gemensam skrivning i kursplaner för självständiga arbeten. Se kursplan på studentwebben.
 • Nya lärandemål och betygskriterier
 • Separat blankett för registrering på kurs
 • Arbetsplanen är inte längre underlag för registrering på kurs. Fungerar nu som projektplan.
 • Datum för muntlig redovisning ska anges i arbetsplanen
 • Fem fasta redovisningsveckor per läsår. Institution beslutar om dag (datum anges i arbetsplanen)
 • Anmälan till redovisning görs på webben
 • Nytt upplägg för muntlig redovisning med opposition
 • Opposition blir obligatorisk för alla examensarbeten och kommer att betygsättas
 • Studenter vid samma redovisningstillfälle förväntas delta vid tillfällets alla redovisningar
 • Möjligheten till högre betyg är kopplas till 1:a och 2:a redovisningstillfället enligt arbetsplan.
 • Examination sker på den version av rapporten som lämnas in en vecka efter muntlig redovisning

Resultat från programutvärderingar

Resultat från programutvärderingar

Alla studenter som gått ett program på SLU uppmuntras att fylla i en programutvärdering efter avslutat program. På denna sida visas resultat från tidigare gjorda programvärderingar.

Resultat av programvärdering 2014 Öppnas i nytt fönster

Resultat av programvärdering 2013 Öppnas i nytt fönster

Resultat av programvärdering 2012 Öppnas i nytt fönster

Resultat av programvärdering 2011 Öppnas i nytt fönster

Resultat av programvärdering 2010 Öppnas i nytt fönster

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.
Läs mer om examen här.

Studiemedel

Studiemedel 

När du söker studiemedel måste du ange vilka veckor du är registrerad på kurs vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel för dessa veckor. Om du följer programmet så finns terminstiderna ifyllda när du har loggat in och angett vilket program du läser. Nedan följer några tips för att underlätta för dig när du ansöker om studiemedel. För frågor om studiemedel vänd dig till CSN webbsida.

Sök alltid för ett helt läsår så undviker du krångel runt jul med förnyad prövning och du har på dig till ytterligare nästa läsår att nå upp till kraven på studieresultat som CSN ställer.

 • Ange vilket program du läser
 • Kontrollera att de förifyllda datumen/veckorna stämmer överens med den tid du har rätt och önskar att söka studiemedel för
 • Kontrollera om just ditt studieår följer terminstiderna eller om du läser mer eller färre poäng. Du hittar SLU:s ordinarie terminstider på studentwebben.
 • Du hittar kurstider och poäng för varje kurs i ramschemat
 • Ett vanligt läsår är 60 högskolepoäng (hp), höstterminen är 30 hp och vårterminen 30 hp.

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammet.

Här hittar du mer information och ansöker.

Tillgodoräkande av kurser

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven.

Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, kan du ansöka om tillgodoräknande. Kurserna på de två första åren kan inte ersättas av andra kurser såvida de inte exakt motsvarar innehållet i programkurserna.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

Här finns utbildningsplan med examensmål för dig som börjar hösten 2016.


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästarprog. & Skogligt basår:

Börje Börjesson
Skogsmästarprogrammet, SLU
borje.borjesson@slu.se, 0222 – 34954, 076 – 5861775      

Sidansvarig: gunnel.eriksson@slu.se