Ny sökning
SH0144

Skogen, marken, maskinen

Kursen är en introduktionskurs till skogsbruk där tyngdpunkten läggs vid de ekologiska och teknologiska förutsättningarna för uthålligt brukande av naturresursen skog. Kursen tar på den biologiska sidan upp olika ekosystem i skogslandskapet och på den tekniska sidan användningen av olika maskinsystem samt teknik för avverkning och vidaretransport. Förutom föreläsningar innehåller kursen en hög grad av färdighetsträning med många obligatoriska praktiska övningar i fält.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0144-10269 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0144

Läsåret 2023/2024

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10166)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2021/2022

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10023)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10001)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10038)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10084)

2018-09-03 - 2018-11-11

Läsåret 2017/2018

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10183)

2017-08-28 - 2017-11-05

Läsåret 2016/2017

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10185)

2016-08-29 - 2016-11-06

Läsåret 2015/2016

Skogen, marken, maskinen (SH0144-10114)

2015-08-31 - 2015-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Del 1: Skogen som miljö

Skoglig produktionsekologi - ståndortsanpassning i skogsbruket. Royne Andersson, Jonas Bergqvist, Bert-Åke Näslund, Skogsstyrelsen 2017, ISBN 978-91-87535-11-6, 232 sidor.

Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Skogens vatten – om vattenhänsyn i skogsbruket. Stefan Bleckert, Lennart Henrikson, Erik Degerman. Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna 2010, ISBN 978-91-633-7874-4, 172 sidor. Hela boken.

Kompendium i skoglig marklära. *Torbjörn Valund, *Skogsmästarskolan, SLU.

Sidor 7-17 plus bilagor

Grön energi från skogen. Per-Erik Persson, Mora in Europe AB 2011. (Delar av boken)

**Kompendium i trädkännedom. **Börje Drakenberg, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU.

Nedanstående sidor ur kompendium kommer att finnas som PDF-fil på Canvas:

Sidor 7-8 (avsnittet om bladställningens betydelse), 14, 18. Läs översiktligt sidorna 13 samt 25-26 (Pinus). Kompendium i trädkännedom**.** Börje Drakenberg, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU.

Dessutom:

  • Vetenskaplig artikel: Lindner M., Maroschek M., Netherer S., Kremer A., Barbati A., Garcia-Gonzalo J., Seidl R., (...), Marchetti M. (2010) Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems. Forest Ecology and Management 259: 698-709.
  • Föreläsningar och övrigt utdelat material
  • Egna anteckningar under exkursioner och övningar

Del 2: Skogsteknik

Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Övningsuppgifter

**Arbete i avverkningslag ***Per‐Erik Persson *

Utdrag ur Terrängmaskinen Skogforsk

Digitalt tillgänglig litteratur på Canvas eller i kursmapp

Anvisningar för projektering och byggande av skogsbilvägar klass 3** ****och 4. **Skogsstyrelsen

**Branschgemensam miljöpolicy för markskador. ***LRF, Skogsindustrierna *

**Information om APSE och ABSE. ***APSE Kommittén *

**Liten skogsteknisk ordlista & formelsamling. ***Lindroos Nordfjell *

**Skogstekniska tidsbegrepp. ***Roland Larsson *

**Prestationsprognoser. ***Roland Larsson *

**Skogsbruk med hänsyn till vatten. ***Skogforsk Handledning *

**Skogsbruksindex ****ett nytt effektivitetsmått för skogsbranschen. ***Skogforsk Artikel* *

**Terrängtypschemat. ***Skogforsk *

**FÄLTHANDBOK. ***Skogsstyrelsen *

Målbilder för god miljöhänsyn: **Körning i skogsmark. ***Skogsstyrelsen *

Teknik för skogsbränslehantering – system, metoder, utveckling. *SLU, Torbjörn Valund *

*= Dokument konverterat från webartikel.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0144 Anmälningskod: SLU-10269 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%