Skogsmästarprogrammet

Publicerad: 02 februari 2023

Den här sidan är för dig som är student på skogsmästarprogrammet. Här hittar du viktiga dokument och information som rör programmet.

  

 

 

Välkomstbrev 2022

Grattis till din plats på Skogsmästarprogrammet på SLU, campus Skinnskatteberg. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation på campus.

Datum: måndag den 29 augusti.

Tid och plats: På webbsidan ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

På ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

Din första kurs på programmet är Skogen, marken, maskinen. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter.

De kommande tre åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp.

Varmt välkommen till SLU!
Börje Börjesson, Programstudierektor

Viktiga datum

Viktiga datum detta läsår

Nu finns viktiga datum publicerade för nästa läsår på sidan för terminstider där du även hittar viktiga datum för aktuellt läsår.

Vissa dagar är reserverade för information som rör många studenter oavsett årskurs. Dessa dagar beslutas av PSR i god tid före ett läsår för att du ska ha möjlighet att notera dem. Det kan vara information inför kursval kommande läsår, aktiviteter som studentkåren ordnar eller information riktad till vissa årskurser om tex självständiga arbeten eller utbytesstudier. Vänligen kontaktat din PSR om du har frågor om särskilda datum.

Självständiga arbeten (examensarbeten)

SLU har gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten (kallas ibland för examensarbeten) på grund- och avancerad nivå vid SLU. Kursplan för självständiga arbeten har i huvudsak en gemensam skrivning för alla utbildningar på SLU inom respektive nivå. Utöver det gemensamma innehållet kan det finnas programspecifika tillägg.


Instruktioner, riktlinjer, registreringsblankett, arbetsplan och vidare länkar för det självständiga arbetet för skogliga utbildningar finns i kompendiet Instruktioner för självständiga arbeten. Det finns också en snabbguide.


För dig som är student vid Skogsmästarskolan finns därtill kompletterande instruktioner.


Viktigt att tänka på:
Det är du som student som ansvarar för att identifiera och välja en lämplig uppgift för det självständiga arbetet. Ta i god tid kontakt med kursledare eller tänkbar handledare om möjligheten att göra självständigt arbete vid en institution. Ett villkor är att du har rätt förkunskaper för det aktuella arbetet och att handledarresurser finns tillgängligt. Institutionen kan informera om vilken anmälningskod som gäller.

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.
Läs mer om examen här.

Studiemedel

Studiemedel 

När du söker studiemedel måste du ange vilka veckor du är registrerad på kurs vilket innebär att du har rätt att söka studiemedel för dessa veckor. Om du följer programmet så finns terminstiderna ifyllda när du har loggat in och angett vilket program du läser. Nedan följer några tips för att underlätta för dig när du ansöker om studiemedel. För frågor om studiemedel vänd dig till CSN webbsida.

Sök alltid för ett helt läsår så undviker du krångel runt jul med förnyad prövning och du har på dig till ytterligare nästa läsår att nå upp till kraven på studieresultat som CSN ställer.

  • Ange vilket program du läser
  • Kontrollera att de förifyllda datumen/veckorna stämmer överens med den tid du har rätt och önskar att söka studiemedel för
  • Kontrollera om just ditt studieår följer terminstiderna eller om du läser mer eller färre poäng. Du hittar SLU:s ordinarie terminstider på studentwebben.
  • Du hittar kurstider och poäng för varje kurs i ramschemat
  • Ett vanligt läsår är 60 högskolepoäng (hp), höstterminen är 30 hp och vårterminen 30 hp.

Stipendier

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammet.

Här hittar du mer information och ansöker.

Tillgodoräkande av kurser

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare studier i en yrkesexamen krävs att dessa motsvarar de obligatoriska programkurserna eller att de är relevanta som valbara kurser i examenskraven.

Om du anser att kursmålen i en obligatorisk programkurs motsvaras av något du tidigare läst, eller att dina tidigare studier är relevanta som valbara kurser i din examen, kan du ansöka om tillgodoräknande. Kurserna på de två första åren kan inte ersättas av andra kurser såvida de inte exakt motsvarar innehållet i programkurserna.

Du hittar mer information och blanketter på sidan Tillgodoräknande.

Ramschema läsår 23/24

Bild ramschema läsår 23/24


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästarprogr. & Skogligt basår:

Börje Börjesson, Universitetsadjunkt
Skogsmästarskolan
borje.borjesson@slu.se, Telefon: 0222-349 54, 076-586 17 75

Handläggare:

Jennie Ohlsson, Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap
jennie.ohlsson@slu.se, Telefon:090-786 82 04