Försäkringar för utländska studenter som inte är utbytesstudenter

Senast ändrad: 25 augusti 2020
Man och kvinna, till synes från Europa och Afrika, skrattar vid ett seminarium. Foto.

Du som är utländsk student men som inte är utbytesstudent täcks av försäkringarna GIF och FAS+.

Länk till mer information om vem som är utbytesstudent.

För dig som är utländsk student eller forskarstuderande och som täcks av personskadeförsäkringen för studenter men som inte täcks av Student IN, har SLU tecknat statens grupp och individförsäkring, GIF.

Du som, själv eller via stipendium, betalar terminsavgift för studier vid SLU täcks av personskadeförsäkringen för studenter samt av försäkringen för avgiftsbetalande studenter, FAS+.

Både GIF och FAS+ gäller i hela Schengen och innehåller bland annat:

  • olycksfallsskydd
  • sjuk- och tandvårdsskydd
  • ansvars- och rättsskydd

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för GIF och FAS+.

Mer information om hur du gör en skadeanmälan.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15