Försäkringar för utbytesstudenter

Senast ändrad: 11 september 2022
Ett flygplan lyfter mot  blågrå himmel. Foto.

För dig som är utbytesstudent har SLU tecknat särskilda försäkringar utöver personskadeförsäkringen för studenter.

Du är utbytesstudent om du studerar eller praktiserar i Sverige eller utomlands enligt giltig överenskommelse eller avtal om utbyte eller mottagande mellan SLU och ett utländskt lärosäte.

SLU har tecknat försäkringar för:

Inresande utbytesstudent

Om du är inresande utbytesstudent vid SLU täcks du av personskadeförsäkringen för studenter samt av försäkringen Student IN.

Du som är student inom Erasmus Mundus Action 1 täcks av personskadeförsäkringen för studenter samt av Student IN. Dessutom ska det universitet som koordinerar din utbildning ha tecknat en Erasmus Mundus försäkring för dig.

Student IN gäller dygnet runt i Sverige under utbildningstiden samt två veckor före studiestart och i två veckor efter studieslut.

Försäkringen Student IN innehåller:

  • skydd för vårdkostnader vid olycksfall
  • ett visst olycksfallsskydd vid invaliditet eller dödsfall
  • ansvars- och rättsskydd

Du måste vara registrerad i Ladok som utbytesstudent för att täckas av Student IN.

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för Student IN.

Mer information om hur du gör en skadeanmälan.

Erasmus Mundus-student

Du som är student inom Erasmus Mundus registreras på SLU som utbytesstudent i Ladok.

Är du student inom Erasmus Mundus Action 1 täcks du av personskadeförsäkringen för studenter samt av Student IN. Dessutom ska det universitet som koordinerar din utbildning ha tecknat en Erasmus Mundus försäkring för dig.

Om du är student inom Erasmus Mundus Action 2 tecknar SLU en enskild Erasmus Mundus-försäkring för dig.

Erasmus Mundus-försäkringen innehåller bland annat:

  • sjuk- och tandvårdsskydd
  • avbrottsskydd
  • ansvarsskydd

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för Erasmus Mundus-försäkringen.

Mer information om hur du gör en skadeanmälan.

Utresande utbytesstudent

Om du är utresande utbytesstudent täcks du av försäkringen Student UT.

Försäkringen Student UT gäller dygnet runt:

  • i utbildningslandet så länge du studerar eller praktiserar, samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.
  • under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige.
  • under lov så länge den för­säkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt personskadeförsäkringen för studenter, dels ett reseförsäkringsskydd. Innan du reser på utbyte får du ett försäkringsintyg från utbildningsavdelningen.

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort

Minor Field Study, MFS-student

Om du gör en Minor Field Study, MFS, täcks du av Student UT i de fall det finns en överenskommelse mellan SLU och den utländska parten.

För dig som gör ett MFS utan att det finns en överenskommelse mellan SLU och den utländska parten, tecknar utbildningsavdelningen en enskild försäkring.

Mer information om studier utomlands.

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för Student UT.

Mer information om hur du gör en skadeanmälan.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15