SLU-nyhet

Urbant liv i fokus på Larkdagen 2024

Publicerad: 15 februari 2024

Den 15 mars är det dags för Larkdagen 2024. SLU Tankesmedjan Moviums Titti Olsson pratar med huvudansvarige Viktor Adolfsson.


Hej Viktor Adolfsson! Berätta om årets tema!

– Temat för Larkdagen på Alnarp 2024 är Urban Life. Med det åsyftas myllret av liv som finns i staden. Från de vimlande människorna på shoppinggatorna till minsta organism i parkernas rabatter.  

Varför är det angeläget att fokusera på den frågan?

– Livet i staden är otroligt invecklat. Det handlar både om mötet mellan det vilda och det ordnade och hur detta kan fungera i symbios med varandra. Med temat Urban Life vill vi belysa de frågor, problem och lösningar som uppstår när staden utvecklas, blir allt tätare och expanderar.  

Vad ska man inte missa på årets Larkdag?

– Vi får finbesök från vårt grannland då Oslos stadsarkitekt, Carina Holm Thorvaldsen, kommer och ger en spännande föreläsning. Sedan vill vi såklart tipsa om att ta en vårpromenad i vår fina park där Trädkontoret även kommer att ge guidade rundturer. Utöver det har vi även en mässa med många intressanta utställare under hela dagen samt flera utställningar från de olika årskurserna på landskapsarkitektprogrammet.   

Spännande! Vad hoppas du att besökarna ska minnas efter dagen?

– Vi hoppas att du ska lämna Alnarp med inspiration, nya idéer och fina möten efter en fullspäckad dag på vårt vackra campus och att ni redan då ser fram emot att få besöka oss nästa år!

Fakta:

Movium Partnerskap är med och finansierar Larkdagen med aktivitetsmedel och vi på Movium är också med och arrangerar under dagen! Vi har en monter bland utställarna och inte bara det: Vi släpper under dagen också årets andra nummer av Tidskriften STAD med temat Stad i väst – Borås! Det händer mycket i Borås, staden fick pris för sitt stadsutvecklingsprogram som utvecklar ett kilometerlångt nytt parkstråk längs Viskan, Viskans park. Vi samtalar med Borås stadsträdgårdsmästare Anton Spets – välkommen till Larkdagen 2024!

Läs mer om Larkdagen 2024 


Movium Partnerskap – Aktiviteter

Movium Partnerskaps aktiviteter har som mål att bidra med kunskap av stort värde för så många av våra Partners som möjligt. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Ansökan görs av en forskare anställd vid SLU:s LTV-fakultet och/eller en partner. Det går att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor. Ansökningar sker via Moviums hemsida löpande under året.

Läs mer om Movium Partnerskap