SLU-nyhet

Fria eller Fälla 2.0

Publicerad: 08 mars 2023

För så bra åtgärder som möjligt för våra träd i offentliga miljöer har flera myndigheter och organisationer i Sverige gått samman för att ta fram denna modell som bygger på samarbete och att tydliggöra trädens värde innan åtgärder planeras.

Träd i offentliga miljöer, exempelvis, på begravningsplatser, alléer, parker, offentliga trädgårdar och andra offentliga miljöer är värdefulla ur många perspektiv. De kan ha höga natur- och kulturhistoriska värden och vara betydelsefulla för människors hälsa och livskvalitet. Träden har en positiv inverkan på människors välbefinnande, har stora ekonomiska värden och levererar ekosystemtjänster som t.ex. upptag av farliga partiklar och temperaturreglering.

Movium Fakta #1 2023 är skrivet av Johan Östberg, Karin Sandberg och Erik Blomquist.

 

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel

 

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU.