SLU-nyhet

Urban viltförvaltning

Publicerad: 02 februari 2023

Många viltarter har ökat under de senaste hundra åren. Vilt i urbana miljöer erbjuder värdefulla ekosystemtjänster men medför också problem.

I urbana, exploaterade miljöer är den mänskliga påverkan på olika arters livsmiljöer särskilt
stark. Oavsett om vi bor i staden eller på landet omges vi dagligen av fåglar och däggdjur,
det vill säga av vilt. Det innebär ett nära samspel mellan djur och människor.

Movium Fakta #6 är skrivet av Fredrik Widemo.

Fakta:

I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö.

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel

 

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU.