SLU-nyhet

Alnarpskonferensen 2022 Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg

Publicerad: 27 januari 2022

När räntorna stiger, bränslekostnaderna rusar, det internationella vapenskramlet blir alltmer skrämmande och handelsgödseln når all time high – hur ska man agera som lantbruksföretagare? Under en pandemi dessutom. Alnarpskonferensen 2022 lyfte de mest dagsaktuella frågorna och samlade deltagare från hela landet, tack vare den digitala lösningen.

Osäkerheten är stor och frågetecknen hur många som helst för landets lantbruksföretagare. Under årets Alnarpskonferens kokade SLU Partnerskap Alnarp och SLU Kompetenscentrum företagsledning ner oron till en övergripande fråga att vrida och vända på under  dagen:  ”Hur hanterar man riskerna som uppstår när omvärlden är turbulent?”

Global inledning

Konferensen startade globalt med Cristian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, som gav en översikt över läget i världen.

- Råvarurallyt sedan pandemiutbrottet är oöverträffat, 2021 går till historien, konstaterade han.

Som exempel gav han en exposé över hur spannmålspriserna ökade med 50 procent, basmetaller som koppar med 70 procent, oljemarknaden 125 procent, stål nådde all time high med 175 procent, handelsgödsel 300 procent, all time high för energi och el med 400 procent och naturgas 700 procent.

Politiska spänningar och osäker väderlek ger effekter

Många länder lagt in högsta växel samtidigt och det skapar extrema flaskhalsar i form av till exempel transportproblem, brist på halvledare och snabbt nedstängda hamnar på grund av smittspridning. Till det kommer geopolitiska spänningar som konflikten Ryssland-Ukraina.

- Stor efterfrågan på vete, majs och soja från Kina, låga eller i alla fall sämre veteskördar i USA, Kanada och Ryssland påverkar prisnivåerna.

Utsikterna inför framtiden då? Fortsatt höga nivåer på handelsgödsel, de totala arealerna på spannmål oförändrade trots höga priser och stor rörlighet på spannmålspriserna, förutspådde Cristian Kopfer.

Hantera riskerna efter sannolikhet och betydelse

Per Germundsson, Lantmännen, Victor Ebel, Svenska Foder och Erik Johansson, BM Agri, förde ett intressant resonemang om "Odlingssåret 2021 – Erfarenheter och möjligheter".

- Satsa på kvalitet och hög avkastning, knyt ihop gödselinköpet med spannmålsaffärerna, rådde Victor Ebel.

Ännu ett djupare spadtag i riskhantering tog Anders Pålsson, marknadsrådgivare på HIR-Skåne som tog upp ämnet ”Risktagande efter förmåga och resurser?”.

- Identifiera riskerna och sannolikheten för att de ska inträffa, rangordna och fokusera på dem som har störst betydelse.

Han resonerade om prissäkring av det som är möjligt, främst spannmål och oljeväxter, men konstaterade också att terminshandel och futureskontrakt kräver kunskap om marknad och produktionskostnader och finansiell insikt om hur stora risker man som företagare är beredd att ta.

Informationen finns men måste analyseras

Därefter gick det digitala ordet till Axel Lundberg, ekonomirådgivare på HIR Skåne, som svarade på frågan ”Hur vet du att du är lönsam i produktionen?” Han konstaterade att en lantbruksföretagare sitter på väldigt mycket information, det finns stora förutsättningar för att göra egna uppföljningar.

- Syna bokslutet, dela upp kontona på olika verksamhetsgrenar och se var resultatet skapas. Produktionsuppföljning är väldigt tillfredsställande och viktigare än någonsin när det är skakigt på marknaden, sammanfattade han.

Lars Erik Rahnboy, redovisningskonsult på Ludvig och Co gav sedan exempel på hur turbulenta marknader ger skattekonsekvenser. Val av metod för värdering av lager och försäljningstidpunkt kan få stora konsekvenser för resultat och skatt.

Företagarnas strategier

De nyligen utexaminerade ekonomiagronomerna Carolina Beck-Friis och Vilhelm Linde presenterade sitt gemensamma examensarbete: "Lantbrukarens hantering av fluktuerande marknadspriser". Genom djupintervjuer med 12 lantbruksföretagare, alla med över 300 ha spannmål och raps, har de kartlagt vilka strategier som används i praktiken. Arbetet gav en intressant bild över hur förtagare agerar. En insikt är att de som handlar förlitar sig på sociala nätverk och relationer och följer samma strategi över åren.

Grisföretagaren Cissi Klasson, Annelövsgrisen AB avrundade konferensen genom att ge en bild av hur hon och hennes delägare Simon Åkerblom hanterar riskerna på företagsnivå. Ett av målen är lägga risknivån rätt för att kunna sova gott om natten, nog så viktigt för att ta bra beslut i företagandet.

- Genom att analysera dig själv och ditt företags förutsättningar väljer du din strategi för att minimera de riskerna som är störst för just dig. Och gör en budget…avslutade hon.

Alnarpskonferensen 2022 modererades av Malin Wildt Persson, agronom och processledare och Per Hansson, verksamhetsledare för SLU Kompetenscentrum företagsledning.

- Cissi Klasson sammanfattade dagen på ett bra sätt, genom att med utgångspunkt i sitt eget företagande och sin personlighet beskriva hur hon hanterade riskerna i sin verksamhet. Mycket fokus i diskussionerna under konferensen låg på spannmål som är en viktig indikator på vad som händer i lantbrukskedjan eftersom 60-70 procent av all spannmål går till djurfoder, säger Per Hansson.


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53