SLU-nyhet

Anna Lundhagen ny vicerektor vid SLU

Publicerad: 10 juni 2020
Anna Lundhagen, foto

Anna Lundhagen blir ny vicerektor med samlat ansvar för samverkan och miljöanalys vid SLU. Anna har en gedigen bakgrund med mer än 17 år som forskare, verksamhetsledare och chef på två av SLU:s fyra fakulteter.

SLU har en mycket stark nationell och global ställning inom miljöanalys och samverkar brett med samhället i stort. Anna Lundhagen har ambitioner att leda, kraftsamla och stärka SLU:s position som samhällsrelevant kunskapskälla och efterfrågad samarbetspartner. 

– Jag vill fortsätta göra det jag gillar mest; att leda en expertorienterad organisation mot excellens där visionen är ett hållbart förvaltande av våra naturresurser, både de vilda och de som människan tagit i sin vård. Jag anser att SLU förtjänar en betydligt mer framträdande roll än idag, givet de angelägna utmaningar som samhället har att hantera, säger Anna Lundhagen.

– Jag är väldigt glad över att välkomna Anna in i vårt ledningsråd och ser fram mot att arbeta tillsammans med henne för att fortsatt utveckla samverkan och miljöanalys, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Under sin tid som prefekt har Anna Lundhagen bidragit till att skapa ett erkänt och starkt Ekologicentrum i Europa med flera världsledande forskargrupper. Hon och Ekologicentrum har även väletablerade och starka relationer med ett flertal myndigheter och har viktiga roller i bevarande- och produktionsfrågor. 

Anna Lundhagen är docent i naturvårdsbiologi. De senaste sju åren har hon innehaft prefektroller och lämnar sin nuvarande tjänst som prefekt vid institutionen för ekologi i samband med att hon efter sommaren tillträder sin nya tjänst som vicerektor.

Mer om Anna Lundhagen

https://www.slu.se/cv/anna-lundhagen/

Pressbild

Klicka här för pressbilden

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Foto: Anna Lundmark


Kontaktinformation

Anna Lundhagen, forskare, prefekt
Institutionen för ekologi, SLU
anna.lundhagen@slu.se, 018-672370