SLU-nyhet

Årets avslutningsceremoni i Alnarp

Publicerad: 13 maj 2020

Årets avslutningsceremoni för alla examinander kommer att ske i samband med Thesis day den 27 maj.

Den ursprungliga planen var att ceremonin skulle hållas på plats på campus, men pga covid-19 så hålls hela ceremonin digitalt för hela SLU. Läs mer om programmet och varmt välkomna att delta här: www.thesisday.com

I avsaknad av en fysisk träff på campus, kommer alla avgångsklasser i Alnarp även bjudas in till ett avslutande zoommöte. Mötena kommer att ske klassvis och inbjudan kommer från respektive programstudierektor.

Fakta:

Vårens avslutningsceremoni ersätter höstens examensceremoni från och med i år och framöver. Formerna kring en ny avslutningsceremoni i Alnarp har vuxit fram i samråd mellan LTV och ASK. 


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39