SLU-nyhet

Premiär 13 februari - jubilarer samverkar för att uppmärksamma Sveriges utemiljöer i filmserie!

Publicerad: 13 februari 2020
Titti Olsson på Tankesmedjan Movium vid SLU, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, foto Anders Rasmusson.

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald?

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en serie om sex kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv, exempelvis fyra årstider, inför sommaren och en framtidsspaning.

Grönskan påverkar hur vi mår!
I första filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

I filmen medverkar även Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, om bland annat betydelsen av parkernas storlek för hur de påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Övriga medverkande är:

Ulrika Bohman, stadsträdgårdsmästare i Piteå om grönskans betydelse för hälsa och välbefinnande hos invånarna.
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborg om grönskans betydelse för social och ekologisk hållbarhet i samhället.
Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare på Gotland om grönskans betydelse för den biologiska mångfalden.

13 mars 2020 publiceras den första i en serie om sex filmer under 2020 på Tankesmedjan Moviums webbsida movium.slu.se och YouTube-kanal