SLU-nyhet

Utlysning av uppdrag som programstudierektor inom landskap och trädgård

Publicerad: 30 januari 2019

Programnämnden för utbildningar inom landskap och trägård utlyser ett antal uppdrag som programstudierektor. Uppdragen startar 2019-07-01 och varar i tre år, med möjlig förlängning i ytterligare tre år.

Uppdragens innebörd och omfattning

Uppdragen innebär dels strategiska frågor kring respektive programs utveckling, samverkan med bransch och samhälle, rekryteringsprinciper m.m., dels praktiska frågor som studentärenden, ramschemafrågor, programspecifika kursplaner och kommunikation med institutioner, programnämnden och andra programstudierektorer.

Beslut fattas av den nytillträdda programnämnden tidigast i april 2019.

De aktuella program till vilka PSR ska tillsättas är:

Treåriga program på grundnivå

  • Trädgårdsingenjör odling (35% av heltid)
  • Trädgårdsingenjör design (25%)
  • Landskapsingenjör Alnarp (30%)
  • Landskapsingenjör Uppsala (30%)

Femåriga program på grundnivå

  • Landskapsarkitekt Uppsala (50%)

Tvååriga program på avancerad nivå (master)

  • Agroecology (20%)
  • Horticultural Science, inkulsive hortonomprogrammet (30%)
  • Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning (20%)
  • Landscape Architecture (20%)
  • Outdoor Environments for Health and Well-being (20%)

För närmare upplysningar, se följande dokument: PSR PN-LT 2019-20.pdf