SLU-nyhet

SLU studenter bjuds in att ansöka om resebidrag till Tropentag i Bonn 20-22 Sep

Publicerad: 08 mars 2017

Tropentag 2017 med temat 'Future Agriculture: Social-ecological transitions and bio-cultural shifts' kommer att äga rum vid universitetet i Bonn, Tyskland, 20-22 september 2017.

I år kommer AGRINATURA, liksom föregående år, förse 8 studenter från AGRINATURA medlemmars institutioner (exklusive BONN) med ett resestipendium på 300 euro.

Fakta:

Studenterna ombeds att lämna in sina abstract till Tropentag senast 15 april och även att sända samma abstract och begäran om resebidrag till AGRINATURA sekretariatet till e-post: secretariat@agrinatura-eu.eu senast 1 maj 2017.

AGRINATURAs urvalskommitté kommer att välja 8 studenter som får resestipendium.

För mer information om resebidrag besök Agrinaturas hemsida.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation