SLU-nyhet

Uppsatsstipendier till studenter vid stad och land

Publicerad: 31 maj 2017

Två av Uppsala kommuns uppsatsstipendier tilldelades i år studenter vid institutionen för stad och land.

Uppsala kommun delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. till studenter vid Uppsala universitet eller SLU som godkänts på ett arbete på C-, D-, magister- eller masternivå.

Gustav Broms, studerande på Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, belönades för sitt examensarbete Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin: sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling. Thomas Norrby från institutionen för stad och land var handledare.  

Cecilia Nerman, studerande på Landskapsarkitektprogrammet Ultuna, belönades för sitt examensarbete Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge. Handledare var Kerstin Nordin från institutionen för stad och land samt Annika Billstam från Uppsalahem som var extern handledare.

Fakta:

Uppsala kommuns uppsatsstipendium delas årligen ut till sju studentarbeten. Förutom de två uppsatserna uppsatser kopplade till institutionen för stad och land, SLU, delades stipendiet även ut till två uppsatser från institutionen för vatten och miljö, SLU.