14 jun

Uppsala

Konferens: Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes

evenemang | konferenser |

Varmt välkommen till en konferens anordnad av framtidsplattformen SLU Urban Futures på Campus Ultuna! Konferensen tar avstamp i det elfte globala hållbarhetsmålet - om hållbara städer och samhällen. Internationella talare från flera discipliner kommer att tala om stadsomvandling samt förhållandet mellan stadsplanering och hållbara livsmedelssystem. “The future of our planet depends on getting our cities right”.

Det är i städerna som nyckeln till en hållbar utveckling finns. De urbana landskapen innehåller såväl problemen som lösningarna, vilka kräver mång- och tvärvetenskapliga samarbeten. Den 14 juni bjuder framtidsplattformen SLU Urban Futures in alla som forskar om, arbetar med, studerar eller intresserar sig för hållbarhetsfrågor kopplade till våra städer.

Hela konferensen kommer att äga rum på engelska. Du hittar program samt registreringsformulär på den engelska sidan.

Fakta

Tid: 2022-06-14 08:30 - 15:30
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 10 juni 2022
Mer information:

Detta är den första delen i en konferenssekvens där nästa del äger rum på Campus Alnarp i oktober i år.