Bild på Kyrkholmen i Skellefteå . Flygfoto tagen av P-O Sjödin.
5 dec
10 apr

Digitalt

Utomhus ceremoniplats – Kyrkholmen i Skellefteå

evenemang |

SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund, bjuder in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör - design till designtävlingen 2023 om hur en nytänkande ceremoniplats kan knyta an till historien och uppfylla dagens krav på funktionalitet och tillgänglighet.

För tredje gången i rad har årets studentdesigntävling en platsbunden tävling: Kyrkholmen i Skellefteå.

Tävlingsplatsen är kyrkholmen och tävlingsuppgiften är att skapa en plats med det hållbarhetstänkande som präglat och präglar guld-, trä- och batteristaden Skellefteå, där ute möter inne, där historia möter nutid och där platsen kan användas under Norrlands alla åtta årstider. En ceremoniplats som knyter an till historien men som också uppfyller dagens krav på funktionalitet och tillgänglighet och som skyddar besökaren för regn och snö. Hur kan man integrera detta på en plats med gamla allmogebyggnader så att det blir en vilsam helhet, samtidigt som det är ett tidsdokument över vår tid? Hur kan man på bästa sätt skapa ett möte mellan natur och arkitektur, mellan historia och framtid?

Fakta

Tid: 2022-12-05 15:30 - 2023-04-10 23:55
Ort: Digitalt
Arrangör: SLU Tankesmedjan Movium, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund
Mer information:

Inbjudan, material och mer information finns på Canvas!