27 mar

Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

INSTÄLLD Hållbar livsmedelsproduktion - En dialog mellan studenter, forskare, lantbrukare och lärare

möten, sammanträden |

Det finns ett stort behov av en öppen dialog om livsmedelsproduktion för att minska klyftorna och öka förståelsen mellan personer med olika tankar kring detta ämne. En dag där alla röster får höras och där en dialog mellan studenter/övriga deltagare och föredragshållare är själva kärnan. Föredragshållarna är väl insatta i ämnet och ska informera och delge sin bild av hållbar livsmedelsproduktion.

Föredragshållare:

Elin Röös, forskare vid SLU
Elin kommer prata om de utmaningar vi står inför då det gäller att föda världens växande befolkning samtidigt som den miljöpåverkan som livsmedelsförsörjningen orsakar kraftigt måste minska.

Peter Borring, lantbrukare med ekologisk och konventionell växtodling, fd. ordförande för LRF Östergötland
Svenskt lantbruk utifrån vårt landskap. Peter beskriver sin roll som lantbrukare, vad vi odlar i vårt landskap idag och siar in i framtiden om vad vi kan och bör odla.

Inger Pehrson, konsult, Palustre AB  
Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster? Behöver vi lantbruk i Sverige? Eller tvärtom – finns det anledning att expandera det svenska lantbruket? Det är komplexa frågor som kräver ett helhetsperspektiv.  Det gäller också att kunna skilja på vad som är globalt och vad som är svenskt.

 

Åsa Odell - är moderator och diskussionsledare under dagen. Är lantbrukare i södra Skåne och har förtroendeuppdrag bl.a. som vice ordförande i LRF

Jozefine Nybom - är också moderator och diskussionsledare under dagen. Är forskarstuderande och lärare vid SLU i Alnarp

Välkomna!

Fakta

Tid: 2020-03-27 13:00 - 16:00
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan, Alnarpsgården
Arrangör: Kårerna vid SLU Alnarp i samverkan med SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 24 mars 2020
Pris: Fritt

Program

Hur föder vi 10 miljarder på ett hållbart sätt? Elin Röös, forskare vid SLU
Elin kommer prata om de utmaningar vi står inför då det gäller att föda världens växande befolkning samtidigt som den miljöpåverkan som livsmedelsförsörjningen orsakar kraftigt måste minska.

Svenskt lantbruk utifrån vårt landskap Peter Borring, lantbrukare med ekologisk och konventionell växtodling, fd. ordförande för LRF Östergötland
Peter beskriver sin roll som lantbrukare, vad vi odlar i vårt landskap idag och siar in i framtiden om vad vi kan och bör odla.

Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster? Inger Pehrson, konsult, Palustre AB
Behöver vi lantbruk i Sverige? Eller tvärtom – finns det anledning att expandera det svenska lantbruket? Det är komplexa frågor som kräver ett helhetsperspektiv.  Det gäller också att kunna skilja på vad som är globalt och vad som är svenskt.


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73