5 feb

MVM-huset, Biosfären, Lennart hjälms väg 9, Uppsala

Aktuell forskning om livsmedelssystemet

Varmt välkomna till en förmiddag där forskare från institutionen för energi och teknik vid SLU presenterar policy-relevanta forskningsresultat, i samband med ett besök av representanter från riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Under en förmiddag delar sju forskare från institutionen för energi och teknik med sig av sina kunskaper om aktuella ämnen som matsvinn, klimatskatt, omställning av lantbruket, återvinning av avloppsvatten, kolinlagring, hållbar fiskodling och biologisk mångfald. Seminariet är öppet för alla men antalet platser är begränsat (ingen föranmälan - först till plats).

Presentationerna från seminariet hittar du under programpunkterna nedan.

Fakta

Tid: 2020-02-05 09:00 - 12:00
Ort: Uppsala
Lokal: MVM-huset, Biosfären, Lennart hjälms väg 9
Arrangör: Institutionen för energi och teknik och SLU Future Food
Mer information:

Ingrid Strid, institutionen för energi och teknik
ingrid.strid@slu.se

SLU Future food
futurefood@slu.se


Program

09:00–09:10 Välkommen till SLU, presentation av programmet och deltagarna.
Ingrid Strid, Institutionen för energi och teknik

09:10–09:30 Matsvinn – hur kan Sverige minska det?
Ingrid Strid, Institutionen för energi och teknik
Presentation (pdf)
Temasida om matsvinn
Policy Brief från SLU Future Food om matsvinn

09:30–09:50 Klimatskatt på livsmedel – effekter på svensk konsumtion
Emma Moberg, Institutionen för energi och teknik
Presentation (pdf)

09:50–10:10 Nya baljväxtbönder och naturbetesmarksskötare – svenska lantbrukare som ställer om
Elin Röös, Institutionen för energi och teknik
Presentation (pdf)

10:10–10:30 Återvinning av resurser ur avloppsvatten – närsalter och värme
Håkan Jönsson, Institutionen för energi och teknik
Presentation (pdf)

10:30–10:50 Paus

10:50–11:10 Biokol – kolinlagring och skördeökningar
Cecilia Sundberg, Institutionen för energi och teknik
Presentation (pdf)

11:10–11:30 Fem ton grön fisk i disk
Cecilia Lalander, Institutionen för energi och teknik
Presentation (pdf)

11:30–11:50 Biologisk mångfald – vad står på spel 2020?
Torbjörn Ebenhard, Centrum för biologisk mångfald
Presentation (pdf)

11:50–12:00 Avslutning med återkoppling och frågor
Ingrid Strid, Institutionen för energi och teknik och Kjell-Arne Ottosson, Riksdagens miljö- och jordbruksutskott


Kontaktinformation