30 nov

Online

Webinar: Resistensförädling för friska grödor

seminarier, workshops |

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar, eller resistens, kan användningen av kemiska växtskyddsmedel minskas. Förädling av sjukdomsresistenta grödor har också en central och viktig roll för att hantera sjukdomar där det i dag saknas effektiva växtskyddsåtgärder.

I detta webinar kommer vi att informera om vad som är på gång inom projektet Resistensförädling för friska grödor, där vi arbetar med fem grödor som ofta direkt eller indirekt finns på svenskens middagstallrik: potatis, vete (bröd), sockerbeta (socker), ärtor och rödklöver (kött och mjölk). Projektet finansieras av SLU Grogrund och bygger på ett nära samarbete mellan svensk akademi och växtförädlingsindustri, med fokus på att utveckla och använda moderna tekniker för att säkerställa tillgången på sorter med hög motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till svenska förhållanden.

Fakta

Tid: 2020-11-30 14:00 - 15:00
Ort: Online
Arrangör: SLU Grogrund
Mer information:

En länk till webinariet kommer att skickas till anmälda personer.


Program

14.00 Välkomnande och översikt över projektet, Magnus Karlsson.

14.05 Resistensförädling i vete, Tina Henriksson, Aakash Chawade.

14.15 Mot en uthållig rödklöver - fokus på rotsjukdomar, Linda Öhlund, Christina Dixelius.

14.25 Förädling för friska rötter ger mera ärtor, Agnese Brantestam, Magnus Karlsson.

14.35 Stopp av virusspridning i sockerbeta med motståndskraftiga sorter, Anders Kvarnheden.

14.45 Kan tomat lära oss något om torrfläcksjuka i potatis, Erik Alexandersson.

14.55 Tid för frågor, modererat av Tina Henriksson.

Webinariet hålls på svenska.

Fakta om projektet "Resistensförädling för friska grödor"

Projektet pågår 2019-2023.

Projektkoordinatorer: Magnus Karlsson, SLU. Tina Henriksson, Lantmännen.

Deltagande organisationer: SLU, Lantmännen, Findus, MariboHilleshög, Lyckeby och Potatisodlarna.

Mer information om projektet


Kontaktinformation

Porträttfotografi av en man.Magnus Karlsson

Magnus Karlssons CV-sida
Professor i växtpatologi i jordbruket
institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
magnus.karlsson@slu.se, 018 -67 1837