28 feb

SLU-biblioteket, Uppsala

Värt att veta: att leva i och av ett varmare hav

evenemang |

Hör Anna Gårdmark berätta om den senaste forskningen kring hur klimatförändringarna påverkar fisken och hela näringsvävar i haven. Fisken krymper och fiskpopulationer kan bli känsligare för fiske! Men fisket ger livsviktig näring och uppehälle för en stor del av jordens befolkning, så hur kan vi fiska hållbart i ett varmare klimat?

Anna Gårdmark är professor i Fisk- & fiskeriekologi vid SLU. Hon och hennes forskargrupp studerar hur variation bland individer, i hur de konkurrerar och äter varandra, styr förändringar i fisksamhällen och i deras byten i hav och sjöar. Dessa mekanismer avgör till exempel hur akvatiska ekosystem påverkas av att klimatförändringarna gör vattnet varmare och mörkare, men också hur miljögifter sprids mellan arter och ansamlas i t ex matfisk.

Fakta

Tid: 2019-02-28 12:15
Ort: Uppsala
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Institutionen för akvatiska resurser
Mer information:

Enklare vegetarisk lunch finns att köpa för 30 kr.

Föreläsningen börjar 12:15, men kom gärna redan klockan 12 om du vill köpa lunch. Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU. Såväl allmänhet som studenter och anställda är varmt välkomna! 


Relaterade sidor:


Kontaktinformation