Kontakt med arbetslivet

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Använd kontakterna i ditt nätverk för att öka chanserna att få det jobb du drömmer om. Dina erfarenheter utöver studierna kan du sedan lyfta fram i cv:n när du söker jobb. Här hittar du några tips på vad du kan göra för att påverka dina möjligheter till jobb efter examen.

Knyt kontakter och skaffa dig kunskap om arbetsmarknaden

Utbildningen knyter an till arbetslivet genom en rad aktiviteter som till exempel gästföreläsningar, studiebesök, praktikmoment eller förslag till examensarbeten från arbetsgivare utanför universitetet. Se på alla aktiviteter som en möjlighet att börja bygga ditt nätverk redan under studietiden. Det arrangeras också en rad möten med arbetsgivare som branschkvällar, alumniträffar och arbetsmarknadsdagar.

Genom att vara aktiv och ställa frågor så kartlägger du dina möjligheter och får bättre koll på vilka meriter som är viktiga för det jobb du önskar dig. Arbetslivsanknytningen visar på jobbmöjligheter som din utbildning kan leda till. Se därför aktiviteterna som en betydelsefull del i förberedelsen för arbetslivet. Det ger dig både kunskaper och kontakter som du aktivt kan använda när det är dags för dig att söka jobb.

Arbetsmarknadsdagar

På arbetsmarknadsdagarna brukar SLU Karriär vara på plats med infomonter och ”live” CV-granskning. Passa på och kom till vårt bord!

Få ut det mesta av dagen - vad du kan göra innan, under och efter näringslivsdagen

Innan

Vilka arbetsgivare kommer? Läs på mer om dem och hur de är kopplade till din utbildning och dina intressen. Koncentrera dig på några som känns mest intressanta för dig.

Uppdatera ditt cv. Matcha det mot den arbetsgivare du är intresserad av. Förbered en kort presentation av dig själv och vad du vill fråga om och säga till arbetsgivaren.

Under

Ta kontakt med representanterna på plats. Våga gå ensam för att verkligen skapa en personlig kontakt. Fråga det du har förberett att fråga.

Fråga om kontaktuppgifter till lämpliga personer att kontakta för att skicka ditt cv och ditt ansökningsbrev till.

Efter

Reflektera över dagen. Vilka företag kändes mest intressanta och relevanta för dig och dina intressen och bakgrund? "Följ" dessa företag över tid. De kanske har andra typer event?

Vårda de kontakter du byggt upp under dagen. Du kanske kan komma på studiebesök eller informationsintervju? Om du vill lägga till kontakten som LinkedIn-kontakt, skicka alltid ett personligt meddelande med i kontaktförfrågan.

När du kontaktar företagen, var tydlig när du presenterar dig och referera till något ni pratat om under näringslivsdagen så personen kommer ihåg dig.

Gå med i SLU:s Alumnätverk

Genom att gå med i SLU:s alumnnätverk kan du att få information om vad som händer på SLU, få inbjudningar till events, möjlighet att berätta om dina erfarenheter och att utveckla ditt professionella nätverk.

Skriv uppsatser och examensarbeten hos arbetsgivare

Under studietiden kan du nischa dig genom att läsa fördjupningskurser, göra praktik eller samverka med företag, organisationer och myndigheter genom examensarbetet.  Dels ger det dig relevanta branschkunskaper men det är även en chans att visa vem du är och vad du kan. Många studenter får jobberbjudanden efter att ha skrivit examensarbetet på ett företag.

SLU:s karriärportal hittar du förslag till examensarbeten från institutioner och forskningsmiljöer inom SLU samt från externa arbetsgivare. Hittar du inte uppdrag från ditt drömföretag så tveka inte att kontakta de på egen hand. Det visar både på engagemang och intresse från din sida.

Thesis Day

När du skriver ditt examensarbete, både på kandidat- och masternivå, kommer du att bjudas in till att delta i det digitala avslutningseventet Thesis Day. Du deltar i Thesis Day genom att göra en vetenskaplig poster av ditt projekt och du kan bjuda in dina vänner och din familj för att se ditt arbete. Du kan också välja att delta i andra utmärkelser, som att presentera muntligt, eller Global Sustainability Award. Alumner och näringsliv är också inbjudna till att delta i Thesis Day, för att ge dig möjlighet att nätverka med ditt framtida professionella nätverk.

Studera en termin eller två utomlands

Som student vid SLU finns det goda möjligheter till att förlägga delar av din studietid utomlands. Att ha internationella erfarenheter är viktigt både för din utveckling som person och din framtida karriär. Både språkfärdigheter och interkulturell kompetens efterfrågas i en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Kanske kan studierna utomlands även öppna nya dörrar i form av jobbmöjligheter och internationella kontakter. Här hittar du mer information om utbytesstudier.

Engagera dig i föreningar och organisationer

Att engagera sig i till exempel studentföreningar och kårarbete innebär möjligheter för att jobba med både kommunikations- och organisationsfrågor. Det ger dig en hel del praktisk erfarenhet då du får vara med att arrangera till exempel arbetsmarknadsdagar, genomföra projekt och andra aktiviteter samt driva utbildningspolitiska frågor. Engagemang i och utanför studierna ger dig dessutom ett viktigt nätverk inför framtiden.

Erfarenhet från arbete

Att sommarjobba eller ta extrajobb under studietiden ger dig viktiga erfarenheter - speciellt om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet från tidigare.  Även om du inte lyckas få jobb inom relevant område för din utbildning så är meriterna viktiga. Ett jobb innebär alltid möjligheter för lärande, träna färdigheter och att utveckla dig som person. I tillägg ger det dig kontakter och referenser som du kan få användning för senare.