Utlysningar

Projekt bollplank – stöd vid uppsatsskrivande

Publicerad: 03 maj 2024

Studenter, se hit! Du som är master- eller kandidatstudent och tänker skriva uppsats om ett ämne med koppling till EU-samarbetet har nu möjlighet att få feedback på din uppsats från ett bollplank – en person med lång erfarenhet av EU-frågor!


EU-kommissionens representation i Sverige driver projektet Bollplank tillsammans med Sveriges universitets och högskolors europeiska nätverk, SUHEN. Det övergripande syftet med projektet är att öka intresset för EU-frågor bland studenter, och i förlängningen även bidra till intresset för att inleda karriär inom EU:s institutioner. Bollplank förmedlar kontakten med svenska experter som under ditt uppsatsskrivande bidrar med sin kunskap och erfarenhet.

Du som väljer att skriva din kandidat- eller masteruppsats om EU-frågor kan via projektet Bollplank få kontakt med en person – ett bollplank – som kan ge värdefull information om ditt valda uppsatsämne.  

Ett bollplank ersätter inte din handledare som är utsedd av ditt universitet/högskola, men kan exempelvis ge information om  

  • hur en fråga behandlas på EU-nivå och av svenska myndigheter,  
  • hur EU-systemet fungerar,  
  • var man kan hitta mer information om en fråga.

Bollplanket kan också  

  • hjälpa till att hitta ytterligare kontakter,  
  • ge synpunkter på ett ämne/ en frågeställning.  

Projektet görs i samarbete med SUHEN, som är ett nätverk för studenter intresserade av EU-frågor. Låter det som något för dig? Då kan du bli medlem!

Ansökan

Bollplanket och studenten bestämmer själva hur samarbetet ska organiseras, och upplägget kan variera beroende på studentens behov och bollplankets möjligheter att hjälpa till.

Du ansöker om ett bollplank via Projekt bollplank, där du hittar vilka uppsatsämnen du kan skriva inom projektet. För studenter som skriver uppsats under höstterminen 2024 stänger anmälan den 9 juni 2024.