Utlysningar

Kredity Stipendium - Årligt stipendium på 5000 kr

Publicerad: 08 april 2024

Varje vårtermin delas Kredity Stipendium på 5000 kr ut till den eller de studenter som presenterar bästa uppsatsidé som behandlar ekonomi.

Ansökan senast: 2025-03-30
Finansiär: Kredity Stipendium

En bred tolkning tillämpas på temat ekonomi, därmed ser vi även fram emot bidrag som berör handel, ekonomisk policy, finanser och andra närliggande fält likaså.

Stipendiet kan sökas av samtliga studenter som ska skriva kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Summa: 5000 kr
Vinnare presenteras: På hemsidan senast 20 april årligen
Läs mer om stipendiet: https://kredity.se/stipendium/
Mer om Kredity: https://kredity.se/om-oss/

Ansökningskrav:

  • Du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Alternativt ett examensarbete på motsvarande nivå
  • Du studerar vid universitet eller högskola i Sverige. Alternativt andra svenska högre läroverk
  • Uppsatsen är planerad att skrivas under vårterminen VT25
  • Uppsatsen ska behandla ekonomi i någon aspekt. Det kan därför även handla om policyförändringar, finansiering, handel etc.

Mer information om stipendiet: https://kredity.se/stipendium/

Fakta:

Kredity.se - En jämförelseportal för lån och kreditkort
Kontaktinformation : Kredity.se Stefan Persson kontakt@kredity.se