Skriva, skanna och kopiera

Senast ändrad: 22 oktober 2020

Skicka utskrift från SLU dator

  1. Säkerställ att ”\\edp-slu-prn01.ad.slu.se\eduPrint-SLU” är vald som skrivare.
  2. Klicka på ”skriv ut”.

Skicka utskrift från egen dator eller mobil enhet

  1. Följ guiderna på denna sida (OBS: Vid installation eller utskrift från egen dator måste den vara kopplad till Eduroam för att det ska fungera.)
  2. För "mail to print" skicka tomt brev till: print.colour@slu.onricoh.se eller print.black@slu.onricoh.se

Hämta utskrift

  1. Om det är första gången du använder eduPrint följ denna guide, annars gå direkt till steg 2.
  2. För att hämta din utskrift följ denna guide

Skanna

  1. Om det är första gången du använder eduPrint följ denna guide, annars gå direkt till steg 2.
  2. För att skanna följ denna guide

Kopiera

  1. Om det är första gången du använder eduPrint följ denna guide, annars gå direkt till steg 2.
  2. För att kopiera följ denna guide

Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se