Skriva, skanna och kopiera

Senast ändrad: 06 maj 2019

Skicka utskrift från SLU dator

  1. Säkerställ att ”\\edp-slu-prn01.ad.slu.se\eduPrint-SLU” är vald som skrivare.
  2. Klicka på ”skriv ut”.

Skicka utskrift från egen dator eller mobil enhet

  1. Följ guiderna på denna sida

Hämta utskrift

  1. Om det är första gången du använder eduPrint följ denna guide, annars gå direkt till steg 2.
  2. För att hämta din utskrift följ denna guide

Skanna

  1. Om det är första gången du använder eduPrint följ denna guide, annars gå direkt till steg 2.
  2. För att skanna följ denna guide

Kopiera

  1. Om det är första gången du använder eduPrint följ denna guide, annars gå direkt till steg 2.
  2. För att kopiera följ denna guide
Sidansvarig: jonathan.backer@slu.se