Prislista för utskrifter

Senast ändrad: 13 maj 2020

Nedanstående priser gäller för studenter för utskrifter och kopiering i SLU:s publika skrivarkopiatorer i datasalar och biblioteket. Utskriftskostnad och kopiekostnad gäller inklusive papper.

Priser svartvitt

A4, enkelsidigt 0,2375 kr 
A4, dubbelsidigt 0,2125 kr (varje sida)
A3, enkelsidigt 0,4375 kr
A3, dubbelsidigt 0,4125 kr (varje sida)

Priser färg

A4, enkelsidigt 0,8125 kr
A4, dubbelsidigt 0,7875 kr (varje sida)
A3, enkelsidigt 1,6125 kr
A3, dubbelsidigt 1,5875 kr (varje sida)

Priser plottrar

Svartvitt: 62,5 kr / meter

Färg: 93,75 kr / meter

Priserna för plottrarna är ungefärliga och räknas ut efter hur mycket papper som plottrarna matar fram. Försök därför i möjligaste mån att planera utskrifterna så att så lite papper som möjligt förbrukas.