Terminsstart i Alnarp

Senast ändrad: 03 juli 2024
studenter

Här får du som är ny student information om vad som händer under första dagen på terminen, den 2 september. Den här sidan uppdateras löpande när det finns ny information.

Upprop för alla programstudenter 2 september

Obligatorisk närvaro på uppropsdagen

Är du antagen till ett program är det obligatoriskt att närvara på uppropsdagen. Undantag kan göras om du har särskilda skäl att utebli. Kan du inte närvara på grund av särskilda skäl behöver du meddela det per mejl till antagning@slu.se senast kl. 09:00 den 2 september, annars riskerar du att förlora din plats.

Om du stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas du även kontakta din programstudierektor. Kontaktuppgifter till din programstudierektor hittar du på programsidan.

Antagen till program, tider och lokaler 2 september

Kandidat- och yrkesprogram

Uppropsdagen inleds med en gemensam välkomstceremoni i aulan. Efter ceremonin går varje program till en egen sal där du får specifik information om programmet och upprop sker. Se tid och plats för ditt program i listan nedan:

Forest and Landscape 

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Landskapsingenjörsprogrammet -Alnarp

Lantmästarprogrammet

Trädgårdsingenjörsprogrammet -design

Trädgårdsingenjörsprogrammet-odling

Masterprogram

Uppropsdagen inleds med en gemensam välkomstceremoni i aulan. Efter ceremonin går varje program till en egen sal där du får specifik information om programmet och upprop sker. Se tid och plats för ditt program i listan nedan:

Agroecology

Euroforester

Food and landscape

Horticulture Science

Hållbar stadsutveckling

Landscape Architecture

Outdoor environments for health and well-being

  • Uppropet kommer att ske digitalt. Mer information och en länk till det digitala mötesrummet kommer att mejlas ut i mitten av augusti.

Plant Biology for Sustainable Production

Antagen till en fristående kurs eller till en distanskurs?

Upprop sker på din första föreläsning. Du kan hitta ditt schema genom kurssidan. Sök i vår kursdatabas.

Du kan oftast registrera dig till en kurs online på Ladok student, vilket du tidigast kan göra en vecka innan kursstart.

För att du ska kunna registrera dig online behöver du först aktivera ditt studentkonto, se viktig information - steg för steg.

Antagen till ortsoberoende distanskurs

Om du är antagen till en ortsoberoende distanskurs hittar du information om kursstart och upplägg på kursens webbsida.

 

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor om studier på SLU.

Campus Alnarp

Information om campus Alnarp och studentlivet i Lund och Malmö.

Tre kvinnliga studenter sitter på gräsmattan i Alnarsparken, foto.