Ny sökning
BI1417

Viltförvaltning och viltvård

Vill du jobba med frågor som rör viltförvaltning? Eller gör du redan det, men vill utveckla dina kunskaper? Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!

Information från kursledaren

Kursledningen består av Fredrik Widemo som är kursansvarig och lärare, samt Kenneth Schultze som är lärare. Kursen ges sedan många år av SLU i samarbete med Svenska Jägareförbundet (SJF); Fredrik är universitetslektor vid SLU och Kenneth är yrkeslärare på SJF. Ni kommer även träffa andra föreläsare, såväl forskare vid SLU som myndighetsföreträdare och representanter för intresseorganisationer.

Under kursen samlas gruppen fysiskt vid tre tillfällen under torsdag-fredag. En träff sker i Umeå och Västerbottens inland (5-6/10), och två träffar sker på Öster Malma Jaktvårdsskola i Södermanland (28-29/9 och 9-10/11). De fysiska träffarna är inte obligatoriska, men studenterna rekommenderas att delta.

All gemensam kommunikation är tänkt att ske genom SLU:s kursverktyg Canvas, där vi även kommer att lägga upp dokument och länkar. Informationen kommer uppdateras inför den första fysiska träffen 28-29/9. Mer information om de fysiska träffarna finns på kursens Canvassida, som studenterna automatiskt får tillgång till inför terminsstart efter att de tackat ja till kursen.

Därutöver innehåller kursen en digital träff med föreläsningar torsdag-fredag 30/11-1/12, samt redovisning av förvaltningsplaner onsdagen 10/1 och digital tentamen fredagen 12/1. I samtliga fall finns det möjlighet att ta del av inspelat material eller åhörarkopior från föreläsningar, men alla moment kan inte spelas in.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1417-10176 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1417

Läsåret 2022/2023

Viltförvaltning och viltvård (BI1417-10270)

2022-08-29 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Vilt, människa, samhälle
**Författare: **Kjell Danell, Roger Bergström
**ISBN: **ISBN 9789147094189

2) Viltets ekosystemtjänster- En kunskapssammanställning till stöd för värdering och förvaltning
**Länk: **https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6889-9/
**Författare: **Fredrik Widemo, Bodil Elmhagen, Niklas Liljebäck
**ISBN: **ISBN 978916206889-9
**Kommentar: **Naturvårdsverksrapport som kan laddas ned (gratis).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1417 Anmälningskod: SLU-10176 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%