Kontaktinformation till Studiesociala grupperna och Studiesociala rådet

Senast ändrad: 14 maj 2024

Om det är någon studiesocial fråga som som du tycker borde diskuteras kan du ta kontakt med den studiesociala gruppen på din studieort. Du kan också gå via din studentkår eller kontakta SLUSS-representanterna i Studiesociala rådet.

Sammansättning av Strå

  • Ordförande - Pär Forslund
  • LTV-fakulteten - Karl Lövrie
  • NJ-fakulteten - Richard Ferguson
  • S-fakulteten - Ola Lindroos
  • VH-fakulteten - Eva Sandberg
  • Sluss - Ida Segesten, ida.segesten@slu.se
  • Sluss - Lotta Höglund, lotta.hoglund@slu.se
  • Utbildningsavdelningen, sekreterare - Ylva Eklind, ylva.eklind@slu.se

Sammankallande i de studiesociala grupperna


Kontaktinformation