SLU-nyhet

Skapa dagvattensystem med regnbäddar

Publicerad: 23 juni 2022

Idag finns alltfler planteringar i offentliga miljöer som utgör en del i områdets dagvattenhantering. Ett exempel är regnbäddar som kan ta hand om neder­börd och smältvatten och avlasta stadens dagvattensystem. I detta faktablad diskuteras sådana planteringar utifrån erfarenheter från ett projekt genomfört i samarbete mellan SLU och Ängelholms kommun.

Regnbäddar kan ta hand om nederbörd och smältvatten och avlasta stadens dagvattensystem. Erfarenheter från ett praktiskt projekt.
Faktabladet är skrivet av Henrik Sjöman, Johanna Deak Sjöman och Johan Slagstedt.