SLU-nyhet

AgriHub Syd matchar primärproduktionens behov och akademins forskning

Publicerad: 29 juni 2022

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å ena sidan och kunskap/lösningar å andra. Bakom initiativet står LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Krinova Incubator & Science Park.

- Det finns en stor utvecklings- och innovationskraft i primärproduktionsledet. Med samarbetet AgriHub Syd vill vi koppla den kunskap och kompetens som finns inom akademin med primärproduktionens utmaningar och behov, för att ta vara på näringens fulla potential, säger Hans Ramel, styrelseordförande i LRF Skåne.

AgriHub Syd vänder sig dels till företag som helt eller delvis är verksamma inom jordbruk, trädgård, lantbrukets djur, skog och vattenbruk, dels akademin inom relevanta ämnesområden.

- Det fördjupade samarbetet med Krinova och LRF Skåne ska leda till kraftsamling för förenklad dialog och tillvaratagande av forskning, vilket stärker både företag och akademi. Initiativet ska ses som ett startskott för utvecklingsprocesser med primärproduktionens behov av ny kunskap och utvecklingsmöjligheter med innovation i fokus, där också fler aktörer är välkomna att ansluta, säger Håkan Schroeder, verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp.

Tillgång till kompetens och kunskap är strategiskt viktiga tillgångar för innovation. Primärproduktionsledet domineras av småföretag, mer än 99 % av företagspopulationen består av företag med färre än 20 anställda. Ett litet företag har begränsade resurser att själva bedriva utvecklingsarbete.

- Med AgriHub Syd bygger vi ett mer sammanhållet system för kunskapsdelning och innovation. Ett system som tar tillvara de olika aktörernas styrkor och bidrar till hållbarhet och konkurrenskraft, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Fakta:

Läs mer på AgriHubSyd.se där du också kan skriva upp dig för nyhetsbrev för kontinuerliga uppdateringar. 

För mer information kontakta:
- Hans Ramel, styrelseordförande LRF Skåne, 0708-415 754, hans.ramel@lrf.se
- Håkan Schroeder, verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp, 070-317 69 53, hakan.schroeder@slu.se
- Christian Nyhlén, VD Krinova Incubator & Science Park, 073-366 75 76, christian@krinova.se


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53