SLU-nyhet

Ultuna studenkårs pedagogiska pris 2022

Publicerad: 21 oktober 2022

Årets pedagogiska pris har tilldelats Johan Ronnesjö, landskapsingenjör och universitetsadjunkt vid avdelningen för landskapsarkitektur.

Johan Ronnesjö arbetar som lärare på landskapsingenjörsprogrammet i Uppsala och ansvarar där för kurser i hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt i växtkännedom. Han har tidigare bland annat arbetat med skötsel, anläggning och utformning av stadsmiljöer.

Ur den generösa och välformulerade nomineringen till priset:

Med en bred kompetens och minst lika många intressen ”smittas” man som student av nya spännande saker att grotta ner sig i. Johan har nämligen tendensen att uttrycka sig så att man förstår och vill veta mer. En växtvandring som syftar till att lära sig arter kan helt plötsligt börja handla om fåglars matvanor och boplatser, eller sprängtickans ”taktik” när de börjar stöka med ett träd. Varför en växt inte etablerat sig på en viss plats, hur beskärningar kunde ha gjorts bättre utan att uttala sig nedlåtande eller på ett negativt sätt.

När man själv är på dåligt humör och har obligatoriska moment i de sämsta väder möts man av Johan, precis lika entusiastisk och glad som att solen hade strålat. 

Med sin tillgänglighet utanför undervisningstid och sin hjälpsamma anda blev Johan lite av en trygg punkt det första året. Om man som student hittar något som är fel/ svårt att uppfatta via Canvas vet man att det trillar in ett svar i mailboxen om en fråga skickas till Johan. Här uppmuntras det även att vi ställer frågor, och jag har aldrig hört att han inte har tillräckligt med tid för oss studenter.

Jag kan säga med säkerhet att jag aldrig mött en människa som brinner så för sitt jobb som just Johan. Det genomsyrar allt han gör, och det genomsyrar även studenternas entusiasm till hans ämnen.

Pristagaren får ett vandringspris där namnet blir ingraverat och detta pris delas enligt traditionen ut på den årliga Luciabalen. I år görs denna bal om till en Jubileumsbal för att fira att Ultuna Studentkår fyller 90 år.