SLU-nyhet

Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras grupper

Publicerad: 19 oktober 2022

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. Den här boken presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som använts i SKUD för prydnadsväxter.

I boken många av Gruppernas karaktärsbaserade likheter beskrivs i text och flera illustreras med fotografier. Syftet är att underlätta kommunikationen och skapa en svensk namnstandard för kulturväxter.

Läs mer och hämta boken på SLU Tankesmedjan Movium