SLU-nyhet

Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras grupper

Publicerad: 19 oktober 2022

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. Den här boken presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som använts i SKUD för prydnadsväxter.

I boken många av Gruppernas karaktärsbaserade likheter beskrivs i text och flera illustreras med fotografier. Syftet är att underlätta kommunikationen och skapa en svensk namnstandard för kulturväxter.

Läs mer och hämta boken på SLU Tankesmedjan Movium


Kontaktinformation

Anders Rasmusson, koordinator, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
anders.rasmusson@slu.se, 040-41 52 01, 070-782 29 46