SLU-nyhet

Ny webbinarieserie vid SLU behandlar IPCC-rapporten och manar till tvärvetenskaplig samverkan

Publicerad: 21 september 2021
En rapsblomma ur sprucken jord.

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten indikerar möjliga klimatframtider baserat på det senaste klimatvetenskapliga kunskapsläget. Resultaten är alarmerande och manar till handling. SLU Global och SLU:s fyra framtidsplattformar bjuder nu in till en serie forskningsdialoger under 2021 och 2022.

SLU rankas som världens tredje bästa universitet inom ämnesområdet jord- och skogsbruk (Qs Rankings). Detta ämnesområde och denna sektor har en avgörande roll i det globala arbetet för att minska klimatförändringar, bevara biologisk mångfald och säkerställa hållbara livsmedelssystem. Detta samband innebär både möjligheter och utmaningar, där SLU kan bidra till betydelsefulla förändringar inom detta sektorsövergripande område.

Läs hela artikeln på den engelska sidan.