SLU-nyhet

Torr, torrare, torrast: samarbete med lokala aktörer i Karamoja-området inom projektet Drylands Transform

Publicerad: 02 juni 2021
Fyra fältområden

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett SLU-lett projekt i Kenya och Uganda på den första fältresan tidigare i år.

Syftet med fältbesöken

Den främsta anledningen till fältbesöken var att introducera projektet för de lokala myndigheterna i de fyra distrikten / länen. Tillsammans med lokala tjänstemän och de äldre i samhällena identifierades och bestämdes också projektets fältområden. Den första aktiviteten i fält kommer vara en fältinventering av markens och ekosystemets status.

Livestock Caféer kommer att vara platser för kunskapsutbyte

Var och en av de fyra fältområdena kommer att ha cirka 4 hektar mark för ett så kallat Livestock Café, med demonstrationsodlingar för fodergräs, instängslad foderproduktion och andra metoder. Som namnet antyder kommer det också finnas möjligheter att träffas, dricka mjölkte och dela med sig av och diskutera lokal och vetenskaplig kunskap. Livestock Caféerna är planerade att placeras på strategiska platser där det är lättillgängligt för lokalbefolkningen.

Gränsöverskridande

I dessa områden är det vanligt att boskapsskötare passerar landets gränser för att söka efter vatten eller betesmark. Det finns en gradient från mindre torrt i väst till torrare i öst och mindre torrt i söder till torrare i norr, vilket gör det nordöstra området Lokiriama till det torraste av dem alla.

Fältbesöken startade i Chepareria, West Pokot, Kenya där ett projektteam från Kenya och Uganda träffades och presenterade projektet för lokala myndigheter. I Chepareria används flitigt metoder för inhägnad med så kallade ”levande stängsel” (Sisal, träd och buskar) som kan vara exempel på en lokal markanvändningsmetod vid potentiella utbytesbesök mellan områdena.

Nästa stopp var i det andra projektområdet Matany i Napak-distriktet i Uganda. De lokala tjänstemännen där var alla glada över att bli en del av projektet och föreslog att tekniker för att samla vatten skulle förevisas eftersom boskapsskötare i området var tvungna att gå mer än 20 km för att nå vatten.

Längre norrut i Uganda, i Rupa, Moroto-distriktet finns det tredje projektområdet. Där var det vanligt att svedjebränna betesområden under torrsäsongen för att få färskt gräs snabbare och minska t. ex. antalet fästingar. Kobebe Valley Dam, som ligger i närheten och förvaltas av en ugandisk militäravdelning har 8 tråg för vattning av djur (fyra vardera för boskapsskötare från varje land) och de används normalt under den torra säsongen när djuren inte har andra vattenkällor.

Boskapsskötare från det sista och fjärde projektområdet Lokiriama i Turkana County Kenya använder denna damm och guvernören i Turkana var mycket intresserad av det gränsöverskridande projektet och ville gärna inviga projektet lokalt eftersom detta kommer att förbättra försörjningen för människor. Invigningar / lanseringar av projektet planerades i alla fältområden för att få alla berörda myndigheter och lokalsamhällen ombord.

Önskelista från lokala myndigheter på projektplatserna:

  • Involvera lokala studenter, invånare och teknisk personal så att de känner ägarskap och senare ska kunna ta upp och fortsätta med de påbörjade aktiviteterna när projektet har upphört.
  • Överväg att inkludera några hotade inhemska arter inklusive medicinalväxter i Livestock Cafés.
  • Involvera och samarbeta med lokala myndigheter under projektets genomförande.
  • Ha kontinuerliga möten med lokala myndigheter för att uppdatera dem om hur arbetet fortskrider.
  • Presentera foderträd och fruktträd för att förbättra näringsupptaget hos både boskap och människor.
  • Etablera vattenbefrämjande markanvändning och enkel teknik för lagring av vatten i Livestock Caféerna.
  • Kartlägg var olika resurser finns och vilka områden som är lämpliga för bete under torr och regnsäsong.
  • Det betonades återigen att boskapsskötarna själva skulle engageras i Livestock caféerna eftersom de har mycket kunskap och de tror på det de ser och kan röra vid.
  • Andra förslag på metoder som kan inkluderas i Livestock Caféer inkluderar: biodling, foder för kommersiellt hö, näringsrikt foder till djur och försäljning av djuren senare, förbättring av hushållens kost (ökad mjölkproduktion), sjukdomsbekämpning hos djur (t. ex. avmaskning), foderträd såsom Calliandra och Sesbania, frukt- och matträd (Mango, Apelsiner, Moringa), olika torktåliga utsädesorter och förråd av hö för försäljning.

Fakta:

Drylands Transform

Drylands Transform är ett 4-årigt projekt som startade under Covid-19-pandemin i oktober 2020. En tvärvetenskaplig forskargrupp som representerar SLU och sju andra universitet och internationella organisationer från Sverige, Kenya och Uganda genomför projektet. På grund av coronarestriktioner i delar av Kenya har fältarbetet försenats men kunde äntligen börja den 10 maj i år. En första fältresa genomfördes dock tidigare i år för att se ut projektets fältområden.

Besök projektets hemsida.

Logotyp för projektet Drylands Transform

Läs mer om projektet i den engelska broschyren.

Framsidan på Drylands Transforms broschyr