SLU-nyhet

Ansökan Doktorand inom skogspolitik

Publicerad: 18 mars 2021
Björkar

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap söker Doktorand inom skogspolitik. Den svenska skogspolitiken står i centrum för detta projekt. Studien antar ett sociologiskt perspektiv och betonar att politiska styrmedel utgör värdebärande politiska resultat som representerar de underliggande målen och maktstrukturerna. Studien kommer att omfatta genomgripande dokumentationsanalyser, kvalitativa intervjuer och en kvantitativ skogsägareundersökning.

 

Instrumentering av den svenska skogspolitiken

Innehållsbeskrivning:


Den svenska skogspolitiken  står i centrum för detta projekt. Skogspolitiken i Sverige har i årtionden präglats av mjuk instrumentering, främst baserad på rådgivningstjänster och med begränsad användning av reglerande och ekonomiska styrmedel. Denna inriktning förstärktes i och med  liberaliseringen i 1993 års skogsvårdslag, under den vägledande principen om "frihet under ansvar". Samtidigt såg man tydliga trender av minskande resurser för skogsrådgivningstjänster vid Skogsstyrelsen, digitalisering av skogliga planering och rådgivningen; och en intensifierad debatt om balansen mellan virkesproduktion och miljövärden. Det finns en framträdande diskrepans mellan en försvagad politisk instrumentering och de ambitiösa målen för ett mer varierat och klimatanpassat skogsbruk, vilket väcker ett antal intressanta forskningsfrågor.

Studien antar ett sociologiskt perspektiv och betonar att politiska styrmedel utgör värdebärande politiska resultat som representerar de underliggande målen och maktstrukturerna. Studien kommer således inte begränsas till framtagandet av ”optimerad” samling av verktyg utan snarare genomföra en detaljerad granskning av policyinstrument inklusive de underliggande politiska processerna och  beslutsrutiner hos berörda aktörer. Studien kommer att omfatta genomgripande dokumentationsanalyser, kvalitativa intervjuer och en kvantitativ skogsägareundersökning.

Kvalifikationer:


Kandidaten skall ha en högskoleutbildning (avancerad nivå) inom skogsvetenskap, statsvetenskap, sociologi eller relaterade discipliner. Kunskaper i svenska språket är en viktig merit. Erfarenhet av vetenskapligt eller praktiskt arbete över ämnesmässiga gränser utgör en ytterligare merit. Föredragna personliga egenskaper inkluderar interpersonella färdigheter och förmågan att arbeta självständigt.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Placering:  Alnarp

Försörjningsform: Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Ansök och läs mer på SLU:s sida för lediga anställningar under rubriken "Doktorand inom skogspolitik"