Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan och antagning

För att kunna läsa program och kurser på SLU måste du först anmäla dig och sedan bli antagen. Du anmäler dig och tackar ja till SLU:s samtliga kurser och program på grund- och avancerad nivå på www.antagning.se. Vill du ha stöd och hjälp vid anmälnings- och antagningsfrågor finns en mängd bra information här på webben (slu.se och studentwebben) samt på antagning.se


Det finns 12 sidor som är taggade med Anmälan och antagning:

Terminsstart vårterminen

Terminsstart vårterminen 2024 utb-webb@slu.se Upprop sker på din första föreläsning. Du kan söka efter ditt schema på SLU:s kurssida. Du måste registrera dig på kursen för att behålla din plats.

Andra antagningsbeskedet

Andra antagningsbeskedet utb-webb@slu.se Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet. I det andra urvalet

Har du glömt att anmäla dig till vårterminen?

Har du glömt att anmäla dig till vårterminen? utb-webb@slu.se Sen anmälan öppnar 15 december på antagning.se. Du kan göra en sen anmälan på antagning.se till de kurser där det finns en chans att

Sista svarsdag VT

Sista svarsdag vårterminen 2024 utb-webb@slu.se Den 18 december är sista dag att tacka ja till din plats på antagning.se. Det gäller även om du är reservplacerad eller antagen med villkor. Läs mer

Sen anmälan öppnar

Sen anmälan öppnar på antagning.se utb-webb@slu.se Sen anmälan öppnas på de kurser och program där det kan finnas chans att bli antagen till. Studenter som gör en sen anmälan rangordnas efter det

Sista dag att tacka ja

Sista svarsdag att tacka ja till din utbildning på Antagning.se utb-webb@slu.se Glöm inte att tacka ja eller nej om du är antagen eller reserv till en utbildning. Det gäller både till kurser och

Svara på ditt antagningsbesked urval 1

Svara på ditt antagningsbesked utb-webb@slu.se Tacka ja senast 19 december för att behålla din plats. Ett uteblivet ja-svar leder till att du stryks från utbildningar som du har bedömts behörig

Svara på ditt antagningsbesked

Svara på ditt antagningsbesked utb-webb@slu.se Tacka ja senast 19 december för att behålla din plats. Ett uteblivet ja-svar leder till att du stryks från utbildningar som du har bedömts behörig

Sen anmälan öppnar

Glömde du anmäla dig till vårterminens kurser? utb-webb@slu.se Sen anmälan öppnas på de kurser där det kan finnas chans att bli antagen till. Studenter som gör en sen anmälan rangordnas efter det

Anmälan till vårterminens kurser

Anmälan till vårterminens kurser öppnar. utb-webb@slu.se Glöm inte att anmäla dig till vårterminens kurser. Det gäller även om du är student på ett av våra program. Den 15 september öppnar

Antagningsbesked 2

Antagningsbesked 2 utan svarskrav utb-webb@slu.se Andra antagningsbeskedet publiceras på Antagning.se. Du behöver inte svara (tacka ja eller nej) på antagningsbeskedet. Det gäller även om du är

Sista svarsdag

Sista svarsdag utb-webb@slu.se Glöm inte att tacka ja eller nej om du är antagen eller reserv till en utbildning. Det gäller både till kurser och program. Logga in på Mina sidor på Antagning.se

Loading…