SLU-nyhet

Table – ett nytt internationellt samarbete om livsmedelssystemen

Publicerad: 02 juli 2020
Tallrik med mat. Foto.

SLU har startat det internationella fakta- och diskussionsforumet Table med fokus på globala livsmedelssystem tillsammans med University of Oxford och Wageningen University & Research. Samarbetet kommer att stödja SLUs utveckling inom forskning och policy-området och synliggöra universitetets kompetens både nationellt och internationellt. SLU Future Food är SLUs kontaktnod.

SLU, via SLU Future Food, har startat ett samarbete med Oxford University och Wageningen University & Research för att skapa ett internationellt nätverk kallat Table. Nätverket ska samla forskare och intressenter från det omgivande samhället och driva diskussioner om det globala livsmedelssystemet framåt. Målet är att skapa ett tvärvetenskapligt engagemang, att lyfta och belysa komplexa utmaningar, utforska målkonflikter och identifiera områden där konsensus finns eller mer forskning behövs. 

SLUs specifika målsättningar med att delta i nätverket är att i dialog med externa aktörer bygga upp och utveckla kompetens med fokus på det globala livsmedelssystemet, att bidra till att SLUs kompetens inom livsmedelsområdet blir mer synligt nationellt och internationellt, samt att producera synteser och kunskapssammanställningar. Ett delmål är att öka studenternas insikt om de komplexa utmaningar som finns på vägen mot att skapa hållbara livsmedelssystem, samt att attrahera fler nationella och internationella studenter till SLU. 

Tre stora teman inom livsmedelsområdet prioriteras i uppstarts-fasen: proteiner, data och makt (“Protein, Metrics and Power”) samlat under det generella temat globalt – lokalt (“Global – Local”).

Många av de resurser som förut funnits inom University of Oxfords projekt Food Climate Research Network (FCRN) och Foodsource kommer att föras över till det nya samarbetet Table.

Fakta:

Table – Exploring evidence and values in global food system debates

En webbplats för samarbetet är under utveckling.

SLU Future Food är SLUs kontaktnod och alla som är intresserade av att engagera sig i samarbetet är varmt välkomna att ta kontakt med SLU Future Foods programchef Annsofie Wahlström.