SLU-nyhet

Posterinbjudan från konferensen “One Health. One Planet.”

Publicerad: 04 december 2020
Logotype för UFWH

Universitet mot världshunger (Universities Fighting World Hunger, UFWH) inbjuder alla studenter, doktorander, forskare och övriga anställda vid SLU att delta med postrar i deras virtuella konferens i mars 2021. University of Califonia Davis står värd för konferensen och att delta är gratis. Fokus för konferensen är "One Health. One Planet" – sambandet mellan mat, människors hälsa och jordens tillstånd.

Sammanfattningen av posterbidragen ska vara inskickade senast 2020-12-31. För mer information, se den engelska sidan av denna nyhet.