SLU-nyhet

Trygghetsväktare på Ultuna campus

Publicerad: 13 april 2019

Som ett led i det förebyggande säkerhetsarbetet har SLU Säkerhet tillsammans med bevakningsleverantören Securitas nu ett pilotprojekt i gång.

Från och med den 1 april så har Ultuna campus en ”trygghetsväktare” på plats mellan kl 16.00 och kl 20.00 måndag till fredag.

– SLU är en trygg och säker arbetsplats, men vi vill utöka servicen och höja tryggheten ytterligare för studenter och anställda som är i våra lokaler efter kl 16.00 då många av de ordinarie funktionerna inom SLU inte har någon verksamhet. Det känns roligt att vi nu kan erbjuda någon på plats som man kan fråga och om är det någon som vill ha stödet från trygghetsväktaren så är denna snabbt på plats. Det kan vara allt från inlåsta väskor och dörrar som krånglar till rena bevakningsuppgifter som ingår i uppdraget, säger Johan Sjöblom, säkerhetschef vid SLU.

Trygghetsväktaren kommer primärt att vara synlig i de delar av lokalerna där det är många studenter och medarbetare i rörelse under dessa tider. Trygghetsväktaren kommer att börja sitt arbetspass med att utgå från Servicecenter i Ulls hus. För att kontakta trygghetsväktaren på Ultuna campus används man ordinarie telefonnummer för att kontakta väktarna: 018-67 30 40.

Pilotprojektet är planerat att fortgå under hela 2019 för att sedan utvärderas.


Kontaktinformation