SLU-nyhet

Har du lagt fram en uppsats under 2018/2019? Då kan du söka Uppsala kommuns uppsatsstipendium

Publicerad: 04 oktober 2019

Uppsala kommun delar varje år ut sju uppsatsstipendier på vardera 10 000 kronor. För att söka stipendiet måste du uppfylla tre krav:

  • Du har fått godkänt på ett arbete på C-, D-, magister- eller masternivå.

  • Du är student vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet.

  • Du har lagt fram arbetet under höstterminen 2018 eller vårterminen 2019.

Kriterier för stipendiet

Uppsatsen kan behandla samhällsvetenskapliga eller teknisk-naturvetenskapliga frågor inom miljö, pedagogik eller socialmedicin. Den kan också handla om kommunal utveckling, styrning och ledning eller processer för delaktighet och demokratisk förankring.

Två av stipendierna går till författare av uppsatser som handlar om hur samhället kan minska utsläppet av växthusgaser eller anpassas till ett förändrat klimat.

Sök stipendiet 

Din ansökan ska bestå av

  • en A4-sida med en sammanfattning av din uppsats i populärvetenskaplig form
  • din uppsats (bifogad i ansökan)
  • dina kontaktuppgifter. 

Sista dag för ansökan är den 31 oktober 2019.